புற்றுநோய் இருப்பதை எப்படி தெரிந்துக்கொள்வது என்பதைப்பற்றி தங்கம் புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்தின் மருத்துவர் தீப்தி மிஷ்ரா விவரிக்கிறார்.

thanamkl-editor