தங்கம் மருத்துவமனை மற்றும் தங்கம் புற்றுநோய் சிகிச்சை மையதின் மருத்துவர் Dr. கார்த்திக் ராஜமாணிக்கம் (கதிர்வீச்சு புற்றுநோய் நிபுணர்), கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் (Cervical Cancer) பற்றி விவரிக்கிறார்.

thanamkl-editor